Hem / Banguide / Banor i Svealand / Nynäsbanan Älvsjö-Nynäshamn

Älvsjö-Västerhaninge-Nynäshamn Skriv ut Skicka sidan
Nynäsbanan
Bild: Tågmöte i Tungelsta
Pendeltåg till och från Nynäshamn möts i Tungelsta i april 2003.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
  • Trafik: Persontrafik och delvis godstrafik
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: 55 km
  • Dubbelspår: Älvsjö-Västerhaninge, 22 km
  • Elektrifierad: Ja
  • Fjärrblockering: Ja
  • ATC: Ja
Bild: Järnvägskarta

Historia

Nynäshamns tillkomst och utveckling är intimt kopplad till järnvägen och hamnen som byggdes ungefär samtidigt vid förra sekelskiftet. Nynäshamn var en lämplig plats för en ny hamn relativt nära Stockholm där man skulle slippa de långa och trånga passagerna genom skärgården. Planerna på hamn och järnväg har sina rötter på 1860-talet men fördröjdes av ett antal turer med bland annat ryska spekulanter som var intresserade av den nya hamnen.

Bild: Fiskfjäll på Nynäshamns stationshus
Åtskilliga stationshus längs Nynäsbanan försågs med träpanel av modell "fiskfjäll". Här i Nynäshamn där kyrkan uppförd 1930 vakar över staden.

Gotlandstrafik och oljetåg

Det diskuterades att dra den nya järnvägen ända in till Stockholm, men det bestämdes till slut att ansluta den till Västra stambanan vid Älvsjö. Bygget av järnvägen kom igång 1898 och Stockholm-Nynäs järnväg (SNJ) startade trafik på banan i december år 1901. Från trafikens början kunde man åka direkt Stockholm C-Nynäshamn, men den första tiden användes SJ-lok på stambanan mellan Stockholm C och Älvsjö.

Den nya hamnen började generera trafik till banan tämligen omgående och då som nu var Gotlandstrafiken (som successivt flyttades från Stockholm) den mest betydande. SNJ och rederiet samarbetade och SNJ:s tåg anslöt till båtarna vid Nynäshamns Ångbåtsstation.

Nynäshamns andra stora näringsgren vid sidan om båttrafiken blev oljeindustrin. 1928 anlades det första oljeraffinaderiet som sedan också blev Sveriges största. Två år senare grundades Nynäs Petroleum AB. Bakom bolaget stod Axel Ax:son Johnson och Johnsonkoncernen blev så småningom även majoritetsägare i Nynäsbanan. Avsevärda kvantiteter raffinerade oljeprodukter från Nynäs kom att transporteras på Nynäsbanan.

Bild: SNJ lok 10 i Gävle 2006
SNJ lok 10 på besök vid Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle 2006.

Månraketen och andra fordon

Tiden med enbart ångdrift blev förhållandevis kort på Nynäsbanan. Det är troligt att kopplingen till det stora oljebolaget gjorde att SNJ inte elektrifierade banan utan istället tidigt satsade på dieselfordon. Dieselelektrisk framdrivning (elektriska banmotorer försörjda av en dieseldriven generator) var något ganska nytt 1928 när SNJ fick sina första två dieselelektriska motorvagnar. De byggdes av DEVA (Dieselelektriska Vagnaktiebolaget), ett dotterbolag till Asea. Efter ett par år köptes en tredje motorvagn och senare en rad begagnade vagnar.

1936 levererades det första dieselloket, lok 10, även detta dieselelektriskt. Loket byggdes av Kockums men var konstruerat av danska Frichs som byggt liknande lok för de danska järnvägarna. Ett annat udda lok blev nr 13 som levererades 1954 och gick i en ljust blågrön kulör. Lok 13 byggdes av Motala Verkstad, var försett med en gasturbin och blev känt under namnen "Månraketen" och "Blåslampan".

Staten tar över och elektrifierar

SNJ övergick i statlig ägo 1957, men levde kvar som separat bolag ända till 1968 då dess verksamhet inkorporerades i övriga SJ. Tämligen snart beslutades om den elektrifiering som aldrig blivit av under tiden som enskilt bolag. I november 1962 gick det första eltåget. Under SJ:s första tid drogs person- och godståg främst av ellok typ D och H. SJ tog även över en del av SNJ:s materiel såsom dieselloken. Lok 10 (T51 nr 140 vid SJ) såldes så småningom till Saltsjöbanan där det gick i trafik till 1978 och det finns nu bevarat vid Nynäshamns Järnvägsmuseum. Lok 13 (T7/T12 nr 207 vid SJ) användes i Småland under 60-talet men skrotades 1968. Ingen av SNJ:s motorvagnar finns heller kvar.

Nynäsbanan som pendeltågslinje

1973 blev banan en del av pendeltågsnätet inom Storstockholms Lokaltrafik och därigenom kom motorvagnar typ X1 att användas i trafiken. I samband med detta var persontrafiken söder om Västerhaninge nära att läggas ner men så blev inte fallet. Däremot försvann anslutningstrafiken till Gotlandsbåtarna. Förutom samverkan med Gotlandstrafiken tynade även godstrafiken bort från Nynäsbanan. Oljetransporterna försvann helt på 1990-talet och nu återstår endast viss trafik till och från Jordbro.

Upprustningar

Under åren 1992-96 genomfördes en omfattande upprustning av hela banan - i synnerhet av sträckan Älvsjö-Västerhaninge som byggdes ut till dubbelspår, vilket möjliggjorde pendeltågstrafik med 15-minutersintervall på denna bandel. 2008 var det hög tid för delen Västerhaninge-Nynäshamn då man bland annat förlängde plattformarna på sträckan för att klara fullängdståg (två X60- eller fyra X10-sätt) samt återuppbyggde Hemfosa och Segersäng till mötesstationer.

Mikael Nyström  - Farsta   |2010-04-25
Fanns det inte en hållplats som hette Farsta, mellan dåvarande Södertörns Villastad och Älvsjö? Har bestämt för mig det från min barndom. Det var en väldigt enkel hållplats utan riktig perrong, om jag inte minns fel. Tror den lades ner nån gång på 70-talet.
Nils Blid  - Nynäsbanan     |2010-02-05
våren 1952 fick jag löfte om att få börja som lokföraraspirant i SNJ ett år senare. Dock ringde man och bad mig börja direkt. Man behövde hjälp ombord på SNJ:s fartyg och varv. Hösten övergick jag till lokverkstaden. Jag fick göra allt skit som fanns, bl a tvättade jag tre ånglok. Så på våren blev jag inkallad till trafikingenjören Ebbe Svensson. Äntligen!
Jag möttes av budskapet: - Blid kan gå i morgon, löningen finns i kassan.
Stämningen blev explosiv i lokverkstaden när jag berättade om mötet med Ebbe. Smeden tog fram en revolver och filade på sex kulor. Han berättade vad dom skulle placeras. Det vara nära att strejk utbröt, men eftersom jag inte var fackligt anslutning; först till sjöss, sedan på varv och därefter lokverkstaden - allt förvissor under SNJ:s flagg - blåstes strejkhotet av.
Länge leve bolagsbanans slut - och det var jag nog inte ensam om att tycka.
Nils Blid
Logga in för att skriva kommentar

Powered by Joomla Comments

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Logga in » | Registrera dig »

Regler för kommentarer

• Synpunkter på innehållet, kompletteringar eller rättelser? Skicka ett meddelande

Dela/bokmärk

Senast uppdaterat

Senaste kommentarer